DIKI KITAB PDF

dep soridi u mendin, – men sanga “heqiqet yazmiliri”diki sözlerni ëlip keldim. Men qaytip bërip, Përsiye padishahliqigha hökümranliq qilidighan perishte bilen . For example, kitablirimizdiki (in our books) can be anno‐tated as following: kitab + N^DB + lAr^DB + imiz^DB + Diki 4 Annotation Schema Dependency. dəp soridi u məndin, – mən sanga “ⱨəⱪiⱪət yazmiliri”diki sɵzlərni elip kəldim. Mən ⱪaytip berip, Persiyə padixaⱨliⱪiƣa ⱨɵkümranliⱪ ⱪilidiƣan pərixtə bilən.

Author: Negar Kagalmaran
Country: Japan
Language: English (Spanish)
Genre: Photos
Published (Last): 4 January 2009
Pages: 73
PDF File Size: 2.11 Mb
ePub File Size: 15.79 Mb
ISBN: 639-8-52464-571-7
Downloads: 44315
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shaktiramar

Uning tutqan yoli, qilghan ishlirining barliqi heqtur. Awazi bir top ademning awazidek jarangliq idi. Put-qolliri parqiraq tuchtek walildaytti. I igimiz, nalimizni anglap, birer tedbir qollanghin. Hetta ularning eng xil leshkerlirimu qarshiliq qilishqa ajizliq qilidu. U danishmenlerge danaliq, aqillargha bilim ata qilidu. U Daniyalni shirlardin qutquzdi. U ayalliri, toqalliri we emeldarliri bilen bu qedehlerde sharab ichishmekchi bolushti.

Bu silerge jakarlanghan permandur: Jenub padishahimu qudretlik qoshuni bilen jengge atlinidu. Ershtiki samawi qoshun we muqeddes ibadetxana qachanghiche depsende bolar? U ilgiriki bashqa padishahlargha oxshimaydu. Shundaq qilsiliri belkim dawamliq ronaq tapidila. Shuning bilen qochqar uninggha qarshiliq qilalmidi. Shunga u text we ulughluqtin mehrum qilindi.

  KONRAD KNOPP INFINITE SEQUENCES AND SERIES PDF

Biraq uning ghelibisi uzungha barmaydu.

Asmandiki qushlar uning shaxlirigha changga tizatti. Shu chaghda turqi ademge oxshaydighan birsi aldimda peyda boldi. Shuning bilen shirlar manga ziyankeshlik qilalmidi. WordPress Theme by Simple Themes. Men qorqup, yerge bash qoydum. Hetta ularning tonida otning is puriqimu yoq idi.

U intayin qorqunchluq idi.

U shimal padishahigha hujum qilip, uning zor qoshunini esirge alidu. Her xil janiwarlar uningdin ozuqlinatti. Liwiyilikler we Kushlarni boysunduridu. U xumdanni adettiki chaghlardin yette hesse artuq qizitishqa perman qildi. U manga bularning menisini dep berdi. Yawayi haywanlar uning astida sayidaydiken, uning shaxlirida asmandiki qushlar changga tiziptu. Dikki ezeldin mewjut bolghuchining huzurigha bashlap kirildi.

Bular aldinqisidek qudretlik bolmaydu. U hetta eng qudretlik padishah bolghan Xudaghimu qarshi chiqidu.

Yaponiye axbaratlirining ürümchidiki etigenlik bazar hujumi heqqidiki inkasliri

Chirayi tatirip, putliri halsizlinip, tizliri titreshke bashlidi. Ular sheytanning xizmitini qilidu.

Biz gunah qilduq we xatalashtuq. Bash Bet Biz Kim? Textige ewladliri warisliq qilalmaydu.

Padishah ayalliri, toqalliri we emeldarliri bilen sharab ichishti. Uning text warisi bolush hoquqi bolmisimu, emma u bashqilarning teyyarliqsiz turghan peytidin paydilinip, hiyligerlik qilip, padishahliqni tartiwalidu. Uning jesiti weyran qilinip, yalqunlawatqan otqa tashlandi. Ular heykelning aldida turdi. Yawayi haywanlar uning astida sayidaytti. U qudretliklernimu, Xudaning teqwadarlirinimu weyran qilidu.

  GOSPODAR GRIJEHA PDF

Daniyal | Uyghurche Muqeddes Kitab Jem’iyiti

Uningda muqeddes ilahlarning rohi bar iken. Biraq u axiri weyran bolidu, emma insanning qoli bilen bolmaydu. Uyghurche Muqeddes Kitab Jem’iyiti. Daniyal saq-salamet uwidin chiqti. Muqeddes Kitab Torda Oqung Chushurung. Jenub qoshuni qarshiliq qilalmaydu.

U tekebburlarning heywisini sundurushqa qadirdur.