DEFINITIVNI VODI KROZ GOVOR TELA PDF

DownloadDefinitivni vodic kroz govor tijela pdf. You will need administrator privileges. Added custom upgrade paths to all land and some air. Definitivni vodic kroz govor tela. by Piz, Alan; Piz, Barbara. Book condition: New. Book Description. Vulkan izdavastvo, paperback. New. Serbian language. definitivni vodic kroz govor tela pdf viewer. Quote. Postby JustĀ» Tue Aug 28, am. Looking for definitivni vodic kroz govor tela pdf viewer. Will be.

Author: Mezilmaran Kigak
Country: Croatia
Language: English (Spanish)
Genre: Automotive
Published (Last): 25 April 2012
Pages: 301
PDF File Size: 4.29 Mb
ePub File Size: 14.43 Mb
ISBN: 486-6-15267-275-7
Downloads: 48846
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vujind

Ruica za pumpuHolandska poslasticaRukovanje Rabina i ArafataNa donjoj fotografiji prikazani su pokojni izraelski premijer Ji-cak Rabin i takoe pokojni palestinski voa Jaser Arafat, kako se Kroz istoriju, otvoren dlan povezivao se s istinom, iskreno-u, odanou i pokornou.

Socijalni psiholog dr Nensi Henli, s UKLA, opisuje enski osmeh kao “njen simbol smirenja”, koji se esto koristi za umiri-vanje snanijih mukaraca. Pri intenzivnim lanim osmesima, takode mogu da se pojave borice oko oiju i podignuti obrazi, zbog ega izgleda kao da se oi kontrahuju i da je osmeh iskren.

Generalno, odgovor na ovo pitanje je “ne”, zbog pomanjkanja podudarnosti do kojeg e verovatno doi izmeu glavnih gestova, telesnih mi-kro-signala i izgovorenih rei. Jedno-stavnije reeno, to njemu vie uspeva da je nasmeje, to e joj pri-vlaniji izgledati. Stav dovodi do pojave gesta, a zadrava-nje gesta ne dozvoljava promenu stava. Ako elite da neko progovori, moete da upotrebite gest dlan navise u smislu “ustupanja govornice”, daju-i tako toj osobi na znanje da oekujete da neto kae i da ste spremni da je sasluate.

Definitivni vodic kroz govor tela by Piz, Alan; Piz, Barbara –

Ovo ne znai da bi ena koja se bavi bi-znisom trebalo da se ponaa mukobanjasto; potrebno je da pro-sto izbegava da definihivni enstvenost signalizuje gestovima kao to su slabaan stisak ruke, kratke suknje i visoke potpetice, ukoliko zaista eli da je smatraju podjednako dostojnom poverenja. Ukljuujui ton svakih nekoliko minuta, moi ete da proverite koliko su tana vaa neverbalna tumaenja i, nee proi dugo a vi ete biti kadri da odgledate ceo program bez tona i pri tom razu-mete ta se deava, ba kao to je sluaj s definktivni osobama.

Svet tada jo uvek nije bio svestan govora tela, ali, kad analiziramo fotografiju, DzFK je, izgleda, intuitivno oseao kako da ga upotrebi.

Drutveni skupovi, poslovni sastanci i neobavezna druenja su takoe odlicni. To i jeste tema ove knjige. A ipak, onih prvih pet do sedam “protresanja” odreuju da li e da usledi dominacija, potinjavanje ili strategijsko natezanje i pretnje si-lom. S godinama, ovo skrivanje postalo je sofisticiranije i, negde oko este godine, kad je skrivanje iza vrstih predmeta postalo neprihvatljiv vid ponaa-nja, nauili smo da vrsto prekrstimo ruke na grudima kad god situacija postane pretea.

  IDW UNTERNEHMENSBEWERTUNG PDF

Klintonov polumeseast osmeh s uvuenim usnama pokazuje emocionalnu suzdranost koju je oseao ili glumio. Ova tehnika podrazumeva da, prihvatajui ruku te osobe, pr-vo iskoraite levom nogom napred. Tog “jo nekog” nije mogla odmah da prepozna jer su mu biljke skrivaie lice, ali su njegovo telo i pokreti bili veoma dobro vidljivi.

Da bismo ilustrovali poentu u pogledu skupova signala, evo skupagestova zvanog Kritifoprocenjivanje, koji neki koriste kad ono to uju ne ostavlja utisak na njih: Klju za raspoznavanje govora tela krije se u sposobnosti da shvatite emocionalno stanje osobe dok sluate ono to govori i uoavate okolnosti pod kojima to govori. Sreom, moeteda nauite da budete duhoviti.

Alan i Barbara Piz – Definitivni Vodi Kroz Govor Tela

Sve u svemu, ako niste u nekakvoj linoj vezi s drugom osobom, nemojte da koristite levu ruku prilikom rukovanja. Cin pokrivanja usta moe da upozori roditelja na la, a oso-ba e tokom ivota verovatno nastaviti da koristi isti gest, s timDete govori defibitivni e se verovatno promeniti brzina kojom ga primenjuje.

Svi signali govora tela bie u ovoj knjizi razmatrani u kontek-stu, a tamo gde je to mogue, ispitaemo skupove signala.

Poslednje pribeiteHladno, vlano i lepljivo rukovanjeNiko ne voli da se rukuje s etiri slojanjene kobasice. Lupi akom o sto. Caplin je utvrdio i da ene koje su otvorene prema novim ideja-ma takoe imaju vrst stisak ruke.

Skini teret s grudi.

Neko ko nosi neodgovarajuu ili tesnu odeu katkada ne mo-e da upotrebljava odreene gestove, a to moe da ima uticaja na 0,0 vor tela. Endorfini su hemikalije koje se oslobaaju u mozgu kad se smejemo. U ovom majmunskom osmehu – poznatom kao “uplaeno lice” – donja vilica se otvara da bi ogolela zube, dok se uglovi usa-na povlae unazad i nanie, to podsea na ljudski osmeh.

Zamoliti nekog da se primakne blie, kako bi po-gledao vizuelnu prezentaciju, moe da predstavlja efikasan na-cin otvaranja poloaja prekrstenih ruku. Na primer, gojazni ljudi ne mogu da prekrste noge. Kad god je pomenuo prihode politiara, pokazi-Imati mo zapaanja znai imati sposobnost da se uoe protivrenosti izmeu neijih rei i govora tela.

  LOS TESOROS DE PACHACAMAC Y CATALINA HUANCA PDF

Ankete su pokazale da je veina Ameri-kanaca koja je sluala prenos preko radija smatrala da je Nikson pobedio, ali je veina onih koji su gledali televizijski prenos sma-trala Kenedija oiglednim pobednikom. Uzmimo, na primer, takmienja kao to su izbor za Mis sveta ili Mis univerzum, na kojima svaka takmiarka studiozno prouava upotrebu telesnih pokreta koji odaju utisak topline i iskrenosti.

Koliko dobro umete da uoite protivrenosti u govoru tela? Sve se to svodi na sposobnost itaa da odgonetne reakciju osobe na date izjave i postavljena pitanja, a sve putem informacija prikupljenih jednostavnim po-smatranjem osobe.

definitivni vodic kroz govor tela pdf viewer – PDF Files

Taj pokret navodi ga da zauzme otvoreniji fiziki poloaj, a time iotvoreniji stav. Smeh je dovodio do pravog prastanja u njihovim srenim zonama. Nasuprot tome, Ri-arda Brensona4 uvek moete da vidite sa irokim osmehom na licu i rado e vam objasniti sve pojedinosti svog uspeha, jer zna da veina Ijudi to izvesno nee ni pokuati.

Cinjenica je da je govor tela iskreniji od rei. Poduili smo ovom gestu grupu govornika, politiara i krupnih biznismena i merili reakcije njihovih slualaca. To objanjava zato ena na nekoj sedeljki oas posla shvati odnose ostalih parova koji se tu nalaze – ko se svaao, ko govkr kome dopada, i tome slino.

Ova knjiga dae vam odgovore na neka od pitanja koja su vas najvie zbunjivala u vezi s tim zato se ljudi ponekad ponaaju na odreeni nain, definitivnl zauvek e promeniti i vae ponaanje. Na primer, engleska re “dressing” ima najmanje deset znaenja, meu kojima su oblaenje odee, sos kojim se preliva jelo, na-dev za ivinsko peenje, ono ime se previja rana, ubrivo i ti-marenje konja.

Povredili ste mi ruku. Zamislite da ste uli u priguseno osvetljenu, zadi-mljenu prostoriju u kojoj proroica s turbanom na glavi i puna ljateegnakita sedi za niskim polukrunim stoiem na kojem se nalazi kristalna kugla: Zamo-lili su grupu dobrovoljaca da prisustvuju seriji predavanja, a sva-kom studentu je reeno da ne prekrta ni noge ni ruke i da zauzme leeran, oputen sedei poloaj.

Rezultat je bio impresivan – dramatino poboljanje zdravlja kod pacijenata iskraenje prosene hospitalizacije po pacijentu.